Elmi məqalələrim

Süd vəzi xərçəngli xəstələrdə proqnostik və prediktiv biomarker olaraq III dərəcəli beta-tubulin ekspresya səviyyəsi

Leyla Ərəstun Melikova (Milli Onkologiya Mərkəzi, Molekulyar Onkoloji Laboratoriyası, Bakı), Elçin Bilal Mansurov (Milli Onkologiya Mərkəzi, Molekulyar Onkoloji Laboratoriyası, Bakı), Elnarə Eldar Bağırova (Milli Onkologiya Mərkəzi, Onkoloji Laboratoriyası, Bakı), Zeynəb Qambar Allahverdiyeva (Mərkəzi Klinik Xəstəxana, Onkologiya şöbəsi, Bakı),  Elnurə Vəli Qasımova(Mərkəzi Klinik Xəstəxana, Onkologiya şöbəsi, Bakı),

Səbinə Qambar Mehdizadə (Milli Onkologiya Mərkəzi, Molekulyar Onkologiya Laboratoriyası, Bakı)

Giriş - Məqsəd: III dərəcəli beta-tubulinin həddindən çox ekspresyasına dair məlumatlar TUBB3) mikrotubulları hədəf alan kimyəvi terapiyaya müqavimət göstərən və bir çox qatı xərçəng növündə şiş aqressivliyi ilə əlaqəli tipik biomarkeridir. Bu tədqiqatda TUBB3 geninin ekspresya səviyyəsi yaş qrupları, bioloji alt tiplər və döş xərçəngi olan xəstələrdə klinik-patoloji parametrlərdən istifadə edilərək öyrənilmişdir.

Metodlar - Vasitələr: TUBB3 geninin mRNA-nın ekspresiya səviyyəsi yarı kəmiyyətli RT-PCR ilə araşdırılmışdır. HIC-yə uyğun rəngləmə üsulları yalnız 250 xəstə üçün aparıldı.

Nəticələr:  Birinci yaş qrupu 21-35 yaş arası 22 xəstədən ibarət idi. İkinci qrup, xərçəng diaqnozu qoyulan 36-55 yaşlarında 132 qadından ibarət idi və digər qrupun xəstələri (n = 120) 56 yaşdan yuxarı idi. TUBB3 geninin birinci qrupdakı ekspresyası 36.6% idi 9/22). İkinci qrupda TUBB3-ün yüksək ekspresyası 37.2 % (132/49) idi. 56 yaş və yuxarı olan xəstələrdə TUBB3-un yüksək ekspresyası 40.0% 120/48) idi. Bütün şiş ölçülərində TUBB3-ün yüksək ekspresyası müşahidə edildi: T1, T2, T3, T4 qruplarında, müvafiq olaraq, 46, 131, 14, 77 xəstə var idi. Yüksək gen ekspresyası 30.4 46/14), 35.1% 131/46), 28.6% 14/4), 50.6% 77/39) T1, T2, T3 və T4 mərhələlərinə uyğundur. TUBB3 geninin, N0-N3 limfa düyünlərinin vəziyyəti də daxil olmaqla yüksək ekspresya səviyyəsini araşdırdıq). N0 qrupunda 56, N1-də 24, N2-də 34 və N3-də 103 xəstə var idi. Analizin nəticələri göstərir ki, N0 qrupundakı TUBB3 geninin ekspresyası 19,6% 56/11), N1-də 40,7% 59/24), N2-də 32,3% 34/11), N3-də 53,4% 103/55) idi. Biz

TUBB3 geninin müvafiq səviyyəli G1, G2 və G3 şişlərindəki ekspresyasını tədqiq etmişik. Nəticələr göstərdi ki, G1 qrupunda yüksək TUBB3 ekspresiyası olan xəstələrin 53.5% -i (43/23), G2 qrupunda% 36.7 (150/55), G3 qrupunda% 36.1 (36/13) ). Beləliklə, yaş, şiş ölçü və düyün sayı artdıqca, TUBB3 həddindən artıq ekspresiya qrupları olan xəstələrin sayı bir o qədər artır. Əksinə, şiş dərəcəsi nə qədər kiçikdirsə, artan TUBB3 ekspresiyası olan xəstələrdə o qədər böyükdür. Bioloji alt tiplərin və TUBB3 geninin ekspresiyasının korrelyasiyasını öyrənmək üçün A qrupunun luminalında genin ekspresya səviyyəsinin 37.2% (129/48), B lümenində - 36.36% (22 /) olduğu göstərilmişdir. 8). 250 xəstə arasında qadınların 18.4% -i (250/46) üçqat mənfi döş xərçənginə məruz qalıb: TUBB3 mRNA ekspresya səviyyəsi 41.30% (46/19) idi. Her2 tipli qrupda 53 xəstə var idi. Bu qrupdakı TUBB3-ün ekspresya səviyyəsi 33.9% (53/18) idi. Beləliklə, TUBB3 geni bütün bioloji alt tiplərdə yüksək dərəcədə ifadə olunur, lakin TUBB3 gen ekspresiyası olan daha çox xəstə üçqat mənfi qrupda toplanmışdır.

Müzakirə: Azərbaycan əhalisində döş xərçəngi olan xəstələrdə TUBB3 geninin mRNA ekspresiya səviyyəsində prediktiv və / və ya proqnostik biomarker ola bilər.

Açar sözlər: döş xərçəngi, III Dərəcəli beta-tubulin geni, biomarker.

Online randevu al

Formu doldur

WhatsApp-a yaz

(+994) 50 588 99 24